Gå direkt till innehåll
Gabriel Ghavami, VD på GO MO Group, ser utmaningar som möjligheter. Som en B2B marknadsföringsbyrå anpassar man sig till förändringar, med ambitionen att leda utvecklingen. Handel inom B2B kommer att få en ny mening.
Gabriel Ghavami, VD på GO MO Group, ser utmaningar som möjligheter. Som en B2B marknadsföringsbyrå anpassar man sig till förändringar, med ambitionen att leda utvecklingen. Handel inom B2B kommer att få en ny mening.

Pressmeddelande -

Ett SEO-företags perspektiv på ChatGPTs intåg och framtiden för "Söket"

"Möjligheter och risker med ChatGPT-3 i marknadsföring och kommunikation"

En revolution på B2B marknadsföring är på väg, och Gabriel Ghavami, vd för en B2B marknadsföringsbyrå, är redo att möta den head-on med beslutsamhet och ledarskap. En ny era av förutsättningar hotar att förändra marknadsföringsspelplanen, men detta skrämmer inte Gabriel. Tvärtom, han älskar utmaningen och har en brinnande ambition att vara med och leda utvecklingen av B2B marknadsföring. Handel inom B2B kommer att ha en helt ny mening i framtiden, och Gabriel och hans team är redo att ta den “nya” B2B marknadsföring till nya höjder.

I en värld där teknik och AI spelar en allt större roll i våra vardagsliv är det viktigt att diskutera potentiella möjligheter och risker med denna teknologi. ChatGPT-3 är en sådan teknologi som har möjligheter att revolutionera marknadsföring och kommunikation. Här är en sammanfattning av dess möjligheter och risker.

Möjligheter:

  • Automatisering av repetitiva uppgifter som besvara vanliga frågor kan spara tid och resurser för företag.
  • Möjligheten att hantera många kundinteraktioner samtidigt förbättrar effektivitet och skalbarhet.
  • Effektivisera skapandet av kreativt och övertygande marknadsföringsinnehåll.
  • Analys av kunddata för informerat beslutsfattande.

Risker

  • Brist på "mänsklighet" i kommunikationen kan leda till opersonlig eller okänslig kommunikation.
  • Etiska orosmoln kring användningen av AI i marknadsföring, inklusive möjligheten till manipulation och integritetskränkning.
  • Höga kostnader för implementering och underhåll av ChatGPT-3.
  • Risken för felaktiga eller inkorrekta svar från modellen.
  • Möjligheten att modellen används för oetiska eller olagliga aktiviteter.
  • Det kan vara svårt att förstå varför en specifik modellsvar genererats eftersom ChatGPT är en "black box".

Sammanfattningsvis erbjuder ChatGPT-3 möjligheter för att revolutionera marknadsföring och kommunikation, men det är viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna. Vi måste fortsätta att diskutera dessa möjligheter och risker för att säkerställa en ansvarsfull och etisk användning av AI.

Läs hela artikeln på vår hemsida.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är övertygade att Pull Marketing, datadriven och kundcentrerad digital marknadsföring är framtiden

Marknadsavdelningens roll och möjligheter har förändrats blixtsnabbt de senaste åren. 

Sverige står inför enorma utmaningar och många i näringslivet har halkat efter den digitala evolutionen. Köparna själva är idag helt drivande och företagare måste anpassa oss och kommunicera på mottagarnas villkor. GO MO bygger proaktiva och målmedvetna team som med fullt fokus jobbar ihop för att i alla lägen kunna utveckla och implementera optimala digitala strategier. Genom att sätta mottagaren i centrum kan våra kunder "kapitalisera på befintlig efterfrågan", det vill säga att sälja till de som vill köpa – Pull Marketing.

FÖRTROENDEUPPDRAG OCH REKORDSTART

Även 2021 började på topp då vi fick in nya prestigeuppdrag ifrån bl.a. två Fortune 500 bolag inom B2B. Där ingår även internationella uppdrag som att hantera Content Marketing och SEO på flera internationella marknader.

GO MO GROUP I SIFFROR

Sedan 2022 är GO MO Group en del av den ambitiösa byrågruppen Collaboration Art, med Investment AB Spiltan som ägare. Ambitionen är att växla upp ytterligare och växa till att bli störst i Europa på det vi gör. 

Stor del av framgången beror på hårt arbete och ett enormt fokus, men det faktum att vi lyckats kapitalisera på paradigmskiftet inom den digitala världen, och att Google ändrat spelreglerna för den organiska rankningen är också bidragande.

För mer info: www.gomogroup.com

Kontakter

Timothy Larsson

Timothy Larsson

Presskontakt Marknadsföringskoordinator 0763-452753
Gabriel Ghavami

Gabriel Ghavami

Presskontakt CEO Founder 0702451251

Vi utmanar B2B-marknadsföringens status quo.

GO MO Group är en internationell digital marknadsföringsbyrå som hjälper B2B-företag att uppnå optimala marknadsföringseffekter. Med en stor organisation och datadrivna processer är vi en ledare inom digital marknadsföring.

GO MO Group AB
Drottninggatan 38
41107 Göteborg
Sverige